Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Materiały multimedialne na lekcje fizyki oraz techniki

Lekcja poświęcona kondensatorom stałym