Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Opiekunowie: mgr Barbara Szymańska, mgr Paulina Borowczyk,
mgr Aleksandra Kościańska

 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

* Reprezentowanie ogółu uczniów.

*Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

*Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

*Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

*Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli , samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

*Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacenie jej tradycji.

 

Zadania do wykonania:

Wrzesień

* Wybory Samorządu Uczniowskiego

* Ustalenie planu działania na cały rok

* Wywieszenie na tablicy SU Praw i Obowiązków Ucznia.

* Przypomnienie zasad szczęśliwego numerka.

* Dzień Chłopaka – słodki upominek, gazetka na niebieskich tablicach.

 

Październik

* Zbiórka karmy dla zwierząt w ramach akcji " Październik - miesiącem dla zwierząt".;

* Dzień Edukacji Narodowej - wykonanie gazetki okolicznościowej (niebieskie tablice).

* Dzień Patrona - złożenie kwiatów w kąciku patrona

* Ogłoszenie konkursu na zbiórkę makulatury

* Dzień z telefonem.

 

 

Listopad

* Andrzejki klasowe.

* Włączenie się do akcji "Góra Grosza"

* Dzień Życzliwości

* Gazetka „ 11 listopada - święto Niepodległości"

* Udekorowanie sal lekcyjnych w barwach narodowych.

* Jeden dzień bez mundurka.

 

Grudzień

* Szkolne Mikołajki

* Włączenie się w organizację kiermaszu bożonarodzeniowego

* Przygotowanie Gazetki Szkolnej o tematyce świątecznej

* Międzyklasowy konkurs na najpiękniej przystrojoną świąteczną salę

* Powitanie zimy w kolorach bieli i błękitu

* Dzień własnego stylu.

Styczeń

* Bal karnawałowy

* Dzień postaci z bajek dla klas I-III

* Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym

2020/2021

* WOSP - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

* Gazetka szkolna Dzień Babci i Dzień Dziadka

 

Luty

* Słodki upominek w Tłusty czwartek - akcja we współpracy z Radą Rodziców

* Poczta Walentynkowa

 

Marzec

* Dzień bez przemocy

* Dzień kobiet – słodki upominek

* Przywitanie Wiosny w kolorach zieleni,

* Koordynacja Dnia Wiosny

 

Kwiecień

* Wielkanoc - gazetka szkolna

* Zainicjowanie akcji " Wakacyjna oś czasu " - informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego

* Obchody Dnia Ziemi – (ubieramy się na zielono) ; wykonanie gazetki okolicznościowej, przygotowanie obchodów

* Klasowe popołudniowe seanse filmowe.

 

Maj

* Święta majowe - współudział w apelu

* Dzień dobrych uczynków i dobrych wiadomości

* 26 maja - Dzień Matki - akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu

* Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy
* Akcja „w spódnicy nie idziesz do tablicy” (jeden dzień).

 

Czerwiec

*Gazetka - Lato, wakacje tuż tuż ...

* Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

* Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym

* Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr w roku szkolnym 2020/2021

* Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021, pożegnanie klas ósmych

 

Cały rok :

- prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowanie gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką

-ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji

-całoroczna akcja pn. "Szczęśliwy Numerek"

-całoroczna zbiórka nakrętek pn. " Nie wykręcaj się -zbieraj nakrętki"

-spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunami

-współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły

-aktualizacja informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły

-współpraca z instytucjami organizującymi akcje charytatywne

-udział w uroczystościach szkolnych

-działania wynikające z aktualnej sytuacji

-zbiórka makulatury - konkurs

-raz w miesiącu dzień koloru

-odwiedziny członków zarządu w klasach i różowy z uczniami o nurtujących ich pytaniach

-dyżury uczniów na holu i pomoc nauczycielom

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz panujący reżim sanitarny plan Samorządu Uczniowskiego może ulec zmianie.