Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

GIMP zadanie nr 4

Wykonaj 3 pliki garficzne z fraktalami o różnych kształtach i kolorach