Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

zadanie nr 3 - Zasady bezpiecznego korzystania z internetu

Proszę opisać 10 zadań, jak uczniowie powinni korzystać z internetu. Opis należy przygotować na koncie Google jako dokument.