Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

zadanie nr 2 - Google Maps

Proszę wykonać 3 zadania związane z narzędziami Google Maps

 

ZADANIE