Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

zadanie nr 1 - Wyszukiwanie informacji

Proszę wyszukać informacje na opublikowane pytania i napisać odpowiedzi za pomocą dokumentu na koncie Google.

PYTANIA