Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Pedagodzy szkolni

Violetta Reysowska

Izabela Czechowska-Zerzut