Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Strój galowy