Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Innowacje pedagogiczne

Żyjąc w XXI wieku jesteśmy świadkami wielu i to radykalnych zmian zachodzących niemal w każdej dziedzinie życia. Dla nas, nauczycieli, szczególnie istotne są przeobrażenia dokonujące się we wszystkich sferach związanych z nauczaniem. Coraz większe zainteresowanie budzą zagadnienia dotyczące twórczości i możliwości intelektualnych człowieka. W związku z tym przed współczesną szkołą stoją nowe, bardziej skomplikowane zadania. Zmieniają się treści i cele kształcenia, a dotychczasowe metody pracy z młodzieżą nie zawsze dają zadowalające efekty.

Dla sprostania wyzwaniom życiowym, dla sprawnego poruszania się i efektywnego radzenia sobie we współczesnym świecie obfitującym w informacje, w czasach globalizacji, człowiekowi potrzebne są umiejętności takie jak: samodzielne (kreatywne) myślenie i  rozwiązywanie problemów, umiejętność skutecznej komunikacji, korzystanie ze źródeł, umiejętność uczenia się i autoewaluacji.

Na współczesnej szkole spoczywa więc obowiązek podejmowania wciąż nowych przedsięwzięć, mogących sprostać nie tylko aktualnym społecznym oczekiwaniom, ale i zainteresowaniom młodego człowieka. Sprostać temu zapewne może wprowadzenie niekonwencjonalnych form i metod pracy, zezwolenie młodzieży na pewną swobodę działania, dokonywanie wyborów.