Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Dokumenty

 

 

Statut szkoły podstawowej

 

 

 

Statut gimnazjum

 

 

 

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

  Regulamin Rady Pedagogicznej


 Regulamin Rady Rodziców


 

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

Regulamin oceny zachowania

 

 

 

Regulamin oceny zachowania - tabela

 

 

 

 

 

Program wychowawczy