Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Dyrektor informuje

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Wysokiej,  ul. Szkolna 4, 89-320 Wysoka,  zgodnie z obowiązującymi przepisami /Ustawa z dnia19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami DZ.U z 2019, poz. 1696/ wyznaczył 

Pana Waldemara Nijaka na osobę wykonującą zadania koordynatora w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Wysokiej

 Dane Kontaktowe:

 mail –  spwysoka@spwysoka.strefa.pl

 Telefon kontaktowy –  67 287 10 32 sekretariat

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019 poz.1696 z późn.zm.)

Artykuły