Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

klasa VII