Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Opiekunowie: mgr Barbara Szymańska, mgr Paulina Borowczyk,
mgr Aleksandra Kościańska

 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

* Reprezentowanie ogółu uczniów.

*Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

*Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

*Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

*Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli , samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

*Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacenie jej tradycji.

 

Zadania do wykonania:

Wrzesień

* Wybory Samorządu Uczniowskiego.

* Ustalenie planu działania na cały rok.

* Wywieszenie na tablicy SU Praw i Obowiązków Ucznia.

* Powitanie jesieni w kolorach pomarańczy i czerwieni.

* Dzień Chłopaka  – słodki upominek i gazetka szkolna.

 

Październik

* Zbiórka karmy dla zwierząt w ramach akcji " Październik - miesiącem dla zwierząt".

* Dzień Edukacji Narodowej - wykonanie gazetki okolicznościowej.

* Dzień Patrona - złożenie kwiatów w kąciku patrona.

*Dzień osób leworęcznych.

 

Listopad

* Andrzejki.

* Włączenie się do akcji "Góra Grosza".

* Dzień Życzliwości.

* Gazetka „ 11 listopada - święto Niepodległości".

*Popołudnie filmowe.

 

Grudzień

* Szkolne Mikołajki.

* Włączenie się w organizację kiermaszu bożonarodzeniowego.

* Przygotowanie Gazetki Szkolnej o tematyce świątecznej.

* Konkurs na najpiękniej przystrojoną świąteczną salę.

* Powitanie zimy w kolorach bieli i błękitu.

* Weekend bez zadań domowych.

Styczeń

* Bal karnawałowy.

* Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym

2021/2022.

* Gazetka szkolna Dzień Babci i Dzień Dziadka.

* Dzień bez mundurka.

 

 

Luty

* Słodki upominek w Tłusty czwartek - akcja we współpracy z Radą Rodziców.

* Poczta Walentynkowa.

* Dzień z telefonem.

* Akcja „Lekki plecak”.

* *Dzień czekolady.

 

Marzec

* Dzień kobiet – słodki upominek i gazetka szkolna.

* Przywitanie Wiosny w kolorach zieleni.

* Koordynacja Dnia Wiosny dla klas I-III oraz konkurs na parodie wybranej piosenki dla klas   IV-VIII

* „Szybszy weekend” – piątek bez sprawdzianów.

 

Kwiecień

* Wielkanoc - gazetka szkolna.

* Dzień Ziemi – (ubieramy się na zielono) ; wykonanie gazetki okolicznościowej, pomoc w przygotowaniu obchodów.

* Dzień rozpuszczonych włosów.

* „Mam talent” – szkolny przegląd talentów.

 

Maj

* Dzień dobrych uczynków i dobrych wiadomości.

* 26 maja - Dzień Matki - akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

* Spot reklamowy przeciwko przejawom agresji i przemocy dla klas VIII.

* Akcja „ Piżama” – osoby ubrane w piżamę nie idą do tablicy.

Czerwiec

*Zainicjowanie akcji " Wakacyjna oś czasu " - informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego

*Gazetka - Lato, wakacje tuż tuż ...

* Dzień puszczania muzyki na boisku szkolnym

* Skrzynia pomysłów na przyszły rok szkolny

* Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

* Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym

* Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr w roku szkolnym 2021/2022

 

Cały rok :

- prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowanie gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką

-ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji

 -całoroczna zbiórka nakrętek pn. " Nie wykręcaj się -zbieraj nakrętki"

-spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunami

-współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły

-aktualizacja informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły

-współpraca z instytucjami organizującymi akcje charytatywne

- Akcja „urodziny”.

- Akcja „różowa skrzyneczka”.

-udział w uroczystościach szkolnych

-działania wynikające z aktualnej sytuacji

-raz w miesiącu dzień koloru

-odwiedziny członków zarządu w klasach i rozmowy z uczniami o nurtujących ich pytaniach