Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Miesiąc

Zadania i forma realizacji

Odpowiedzialny

Wrzesień- czerwiec

Dyżury uczniowskie na 2 piętrze- parami (od7.50 do 12.50)

Dyżury uczniowskie na parterze- parami (długa przerwa- od 10.35 do 10.55)

Prowadzenie działań związanych z wolontariatem:

- akcje charytatywne,

-działanie zgodne z planem pracy Caritas Polska oraz akcji według zdiagnozowanych potrzeb.

Wrzesień

Wybory Samorządu Uczniowskiego.

Sprzątanie i zapalanie zniczy na pomniku patrona szkoły.

Opiekun

Przewodniczący klasy Ib

Październik

Pierwsze spotkanie SU.

Przedstawienie przez opiekuna zarządu SU.

Odwiedzanie mogił.

 Gazetka ścienna „Jesień”. Ia Klasa Roku

Gazetka ścienna „Światowy Dzień Żywności”. IIId Klasa Roku

Sprzątanie i zapalanie zniczy na pomniku patrona szkoły. Ia

List, w którym przekonasz kolegę do zaprzestania palenia papierosów do 31 października.  Klasa Roku

Opiekun

Przewodniczący klasy Ia

Przewodniczący klasy IIId

Przewodniczący klasy Ia

Przewodniczący klas

Listopad

Działalność charytatywna- udział w Ogólnopolskiej Akcji „Góra Grosza”.

Sprzątanie i zapalanie zniczy na pomniku patrona szkoły. Ic

Konkurs na pracę plastyczną- plakat przedstawiający konsekwencje łamania obowiązującego w szkole Kodeksu Negatywnych Zachowań (4) do 18 listopada. Klasa Roku

Gazetka ścienna „Dzień postaci z bajek”. Ib      Klasa Roku

Gazetka ścienna „Cukrzyca- choroba XXI wieku”. IIIc  Klasa Roku

Założenie Sztabu WOŚP.

Przewodniczący klas

Przewodniczący klasy  Ic

Przewodniczący klas

Przewodniczący klasy Ib

Przewodniczący klasy IIIc

Opiekun

Grudzień

Konkurs AIDS.

Świąteczne strojenie szkoły.

Mikołajki. Odwiedziny Świętego Mikołaja.

Świąteczne strojenie sal.

Gazetka ścienna „Zima”. Ic   Klasa Roku

Gazetka ścienna „AIDS”. IIIb Klasa Roku

Zorganizowanie jasełek. Wigilie klasowe.

Poczta Bożonarodzeniowa.

WOŚP – zgłoszenia wolontariuszy.

„I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. Zbiórka słodyczy, zabawek, artykułów piśmienniczych oraz środków czystości dla Domu Dziecka.

Sprzątanie i zapalanie zniczy na pomniku patrona szkoły. Id

Opiekun

Zarząd

Zarząd

Przewodniczący klas

Przewodniczący klasy Ic

Przewodniczący klasy IIIb

Zarząd i przewodniczący klas

Zarząd

Opiekun

Kolo „Caritas”

Przewodniczący klasy Id

Styczeń

Patron szkoły: Obchody dnia patrona:

a) konkurs fotograficzny- miejsca pamięci w naszej gminie

b) konkurs literacki na wiersze patriotyczne

Sprzątanie i zapalanie zniczy na pomniku patrona szkoły. IIa

Gazetka ścienna „Patron szkoły”. Id  Klasa Roku

Gazetka ścienna „Nowotwory – co to takiego Klasa Roku” Ia 

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Opiekun

Przewodniczący klasy IIa

Przewodniczący klasy Id

Przewodniczący klasy IIIa

Opiekun

Luty

Walentynki. Zorganizowanie poczty walentynkowej.

Gazetka ścienna „Walentynki” IIIa  Klasa Roku

Gazetka ścienna „Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem”. IId  Klasa Roku

Sprzątanie i zapalanie zniczy na pomniku patrona szkoły. IIb

Zarząd

Przewodniczący klasy IIIa

Przewodniczący klasy IId

Przewodniczący klasy IIb

Marzec

Dzień Kobiet – organizacja święta w naszej szkole.

Dzień Wiosny: kolorowe stroje, konkursy.

Wiosenny wystrój klas.

Gazetka ścienna „Wiosna” IIb  Klasa Roku

Gazetka ścienna „Światowy Dzień Walki z Gruźlicą” IIc  Klasa Roku

Konkurs na wiersz o zdrowiu.

Do 17 marca w graficznej formie BMI naszej klasy (materiały u pani pedagog).  Klasa Roku

Sprzątanie i zapalanie zniczy na pomniku patrona szkoły IIc

Zarząd

Przewodniczący klas

Przewodniczący klasy IIb

Przewodniczący klasy IIc

Przewodniczący klas

Przewodniczący klasy IIc

Kwiecień

Wielkanoc. Świąteczne dekoracje klas.

Gazetka ścienna „Jan Paweł II”. Ia  Klasa Roku

Gazetka ścienna „Dzień Zdrowia”. Ic  Klasa Roku

Uczniowie klas I przygotowują prezentacje multimedialną na temat „Jan Paweł II”  Klasa Roku

Uczniowie klas II przygotowują prezentacje multimedialną na temat „Tragedia Smoleńska”  Klasa Roku

Uczniowie klas III przygotowują prezentacje multimedialną na temat „Ofiary Katynia”.  Klasa Roku

Sprzątanie i zapalanie zniczy na pomniku patrona szkoły IId

Przewodniczący klas

Przewodniczący klasy Ia

Przewodniczący klasy Ic

Przewodniczący klas I

Przewodniczący klas II

Przewodniczący klas III

Przewodniczący klasy IId

Maj

Sprzątanie i zapalanie zniczy na pomniku patrona szkoły. IIIa

Gazetka ścienna „Światowy Dzień Kosmosu”. Ia  Klasa Roku

Gazetka ścienna „Depresja”. Id  Klasa Roku

Ogłoszenie konkursu z okazji Dnia Matki- " Dla Ciebie mamo" - wiersze.  Klasa Roku

Konkurs - najsympatyczniejszy uczeń i najsympatyczniejsza uczennica.  Klasa Roku

Przewodniczący klasy IIIa

Przewodniczący klasy Ia

Przewodniczący klasy Id

Przewodniczący klas

Zarząd

Czerwiec

Gazetka ścienna „Lato i wakacje”. IIa  Klasa Roku

Gazetka ścienna „Krwiodawstwo”. IIb  Klasa Roku

Sprzątanie i zapalanie zniczy na pomniku patrona szkoły. IIIb

Dzień kultury z każdej klasy 1 skecz o kulturze i braku kultury i 1 osoba zgłasza kandydata do konkursu: „Cudze chwalicie swego nie znacie.”

Podsumowanie pracy Samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2013/2014.

Rozwiązanie konkursu na Klasę Roku.

Pożegnanie klas III.

Zakończenie roku szkolnego.

Przewodniczący klasy IIa

Przewodniczący klasy IIb

Przewodniczący klasy IIIb

Zarząd

Zarząd