Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Język niemiecki

Klasy VII B i VIIC  0d 08.06.2020r. do 10.06.2020roku