Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Język niemiecki

Klasa VII Bi VIIC  01.06.2020r.-05.06.2020rok