Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Język niemiecki

Klasy VII B, C do 29.05.2020roku