Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Język niemiecki

Klasy VII B, C  od 18.05.-22.05. 2020rok