Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

klasa 4 Haustiere. Przeczenie kein.

Wir haben keine Haustiere. Ich habe drei Mäuse.