Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

kl VIII

termin: do 15.05

Nowy tydzień, nowy temat: PRL w latach 1956-1970

-uzupełnijcie notatkę

-w oparciu o podręcznik napiszcie pkt 5 i 6 (w formie myślników! nie przepisujcie podręcznika!)