Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Strona główna

 

 

 

 

14.10.2020 r. jest dniem wolnym

od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

 

 

 

Uwaga! Zmiana harmonogramu dowozu od  12.10.2020 r. 

 

 

 

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Uwaga rodzice. Spotkania z wychowawcami i nauczycielami

w ramach "pierwszej środy miesiąca"

odbędą się 07.10.2020 r. w godz. 17.00 - 18.30

 

 

UWAGA! Harmonogram dowozu od 28.09.2020 r.

Informacje o zajęciach tanecznych Hajdasz 

 

  

Uwaga Rodzice.

od 07.09.2020 r. uruchomiony zostaje odwóz dla klas I -III o godz. 12.40 

Autobus/bus rozwożący dzieci  będzie się zatrzymywał w Bądeczu przy szkole podstawowej,       

w Wysokiej Małej na przystanku PKS.

W pozostałych miejscowościach bez zmian.

 

UWAGA rodzice! 

Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do szkoły zachowując zasady:

  • 1 opiekun z dziećmi
  • dystans do kolejnego opiekuna 1,5 m
  • związane z bezpieczeństwem  zdrowotnym obywateli (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk)
  • przebywanie w szkole osób z zewnątrz ograniczone jest do niezbędnego minimum

 

Uczniowie klas I - III wchodzą do szkoły wejściem Nr 1 (główne wejście do budynku szkoły podstawowej)

Uczniowie klas IV - VIII wchodzą do szkoły wejściem Nr 2 (wejście od strony gimnazjum).

 

 

 

harmonogram dowozu od 02.09.2020 r.

 

 
 
Nowy plan lekcji
 
 
 
 
Wykaz klasopracowni
 
 
 
Nasza szkoła bierze udział w projekcie: 
Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK
poprzez realizację kampanii informacyjno – edukacyjnych
oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych
w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła
 
 
 
 
Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!
 
Niedługo zabrzmi pierwszy dzwonek. W związku z tym Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało zasady, które będą obowiązywały w nowym roku szkolnym. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.
 

 

 

 

 

 

 Podręczniki 2020/2021